Nyheter fra Hallingkraft
11.03.2018: Markedsoppdatering mars 2018


Markedsoppdatering mars 2018
Vinter eller vår?
FYLLINGSGRAD

I motsetning til januar, som leverte 18 prosent over normalt med nedbør i sum for Skandinavia, ble det bare 62% av normalen for februar. I tillegg har vi eksportert mye kraft til Europa. Dette har ført til at hydroressursen har falt fra 7 TWh over normalt til 1 TWh ved utgangen av februar, hvilket vil si at nyttbare snø- og vannreserver totalt for Skandinavia er helt på normalen. Fordelingsmessig er det litt mer snø og litt mindre vann i magasinene enn normalt.

Månedsvarselet for mars indikerer noe kaldere og tørrere vær enn normalt. Dette bidrar til å tappe vannmagasinene ytterligere, og skaper en situasjon der det hovedsakelig er langtidsvannmagasinene som har godt med vann. Med mindre konkurranse om å produsere kraft, kan prisene frem til snøsmeltingen kunne holde seg på vinternivå med prisene på kullkraft i Europa som styrende faktor.

Det er imidlertid liten fare for kraftmangel og ekstremt høye priser annet enn i eventuelle svært kalde perioder.

Med dagens utgangspunkt og en utvikling med tørt og kaldt vær utover våren, vil prisene for resten av året kunne bli trukket 2-3 øre/kWh oppover.

 

TEMPERATUR

Mens de siste 12 månedene i snitt har vært 0,9 grader varmere enn normalt, var februar en halv grad kaldere enn normalen og starten av mars 5 grader kaldere.

Ettersom sola nå står høyere, er sannsynligheten for ekstremt kaldt vær avtagende. Ut fra værvarslene skal vi få vær som er noe kaldere enn normalt, men mer preget av østlig vindretning. Dette bidrar til at Øst- og Sørlandet får mest snø, men antagelig mer sol og mindre vind. Skimessig er dette bra, men det vil kunne bidra til å trekke kraftprisene oppover fordi vannkraften må erstatte økt forbruk og manglende vindkraft i Tyskland, Sverige og Danmark.

Skulle kulda forskyve snøsmeltingen langt utover våren, kan vi få en brå overgang der veldig mye snø smelter på kort tid. I verste fall kan dette gi flomskader og tap av vann for kraftproduksjonen i elver og små vannmagasiner.

 

KULL OG ATOMKRAFT

Internasjonale kullpriser er sterkt preget av kinesisk etterspørsel. I Kina er hovedsesongen for kullkraftproduksjon vinteren. Da skal kraftetterspørsel fra industri og boligoppvarming dekkes. Om våren og høsten er varmebehovet lite, mens sommeren medfører behov for kjøling. Normalt går vi nå inn i de billigste kullmånedene, før kullprisene stiger igjen fra juni. Kraftprisene i Tyskland er i regelen nært knyttet til kullprisen, men i snitt er ikke prisvariasjonene på langt nær så store som i vårt nedbørbaserte skandinaviske marked.

Atomkraften går for fullt i Sverige og Finland, og skal etter planen fortsette med det til slutten av april. Da går startskuddet for de årlige vedlikeholdsperiodene der atombrensel byttes ut og øvrig vedlikehold utføres. Disse vedlikeholdsarbeidene fordeles utover sommerhalvåret i takt med forventet behov for kraftproduksjon i løpet av sommeren.

PRISFORVENTNINGER

I kalde perioder med lite vind vil vi fortsatt kunne få høye spotpriser for kraft de nærmeste ukene. Blir det normalt eller mindre med nedbør vil prisene nærme seg de europeiske prisene som i hovedsak er bestemt av hva det koster å produsere kullkraft, hvilket vil si opp mot 35 ø/kWh. Utover våren og forsommeren med snøsmelting og fellesferie vil prisene bli lavere i disse periodene.

Går vi inn i sommeren med svak hydroressurs vil større deler av året nærme seg de tyske prisene. Dagens priser for resten av året ligger på ca. 29 øre/KWh.

 - - -

12.02.2018: Ledig stilling


  


Hallingkraft søker Salgskonsulent       

 

Hallingkraft AS driver sin virksomhet ut fra hovedkontoret i idylliske Ål i Hallingdal, ikke langt fra Hemsedal og Geilo. Selskapet er eid av Hafslund Marked. Hallingkraft er en frittstående kraftleverandør som betjener kunder over hele landet. Hallingkraft har en ambisiøs vekststrategi og vi vil styrke oss innenfor salg og søker salgskonsulent til en spennende og utfordrende stilling.

 

Sentrale ansvarsområder er

 • Skaffe nye strømkunder
 • Jobbe strukturert med både innkommende og utgående salg
 • Tenke nytt og kreativt i arbeidet med å skaffe og å utnytte leads
 • Jobbe aktivt med relasjonsbygging og skape lojale kunder
 • Jobbe utadrettet med feltarbeid, markedsaktiviteter og representere merkevaren Hallingkraft og være vårt ansikt utad.
 • Ansvar for eget budsjett

Kvalifikasjoner

 • Salgserfaring
 • Høyere utdanning innen salg og/eller markedsføring er en fordel
 • Kjennskap til kraftmarkedet er en fordel, men ikke et krav

Egenskaper

 • Selvdreven og strukturert
 • Brennende engasjement for salgsoppgavene
 • Kommersiell med et sterkt kundefokus
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Motiveres av å oppnå tesultater i team og gjennom andre
 • Eierskap til budsjett og selskapets resultater

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et datterselskap av et av Skandinavias største konsern
 • Konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidstidsordninger

 

For spørsmål om stillingen, kontakt salgs- og markedsleder Catherine Svidal på tlf: +47 480 65 756 eller daglig leder Kirsten Helling på tlf: +47 934 33 466

 

Søknad med CV sendes snarest til:

Hallingkraft AS
Att: Catherine Svidal

Sundrejordet 4,

3570 Ål

 

eller på e-post: catherine.svidal@hallingkraft.no.

Søknadsfrist 11.mars 2018- - -

:


Last ned appen Joyn og få alle dine fordeler fra Fritidskortet inn på mobilen.
I tillegg kan du samle alle dine medlemskort fra andre bedrifter i appen.
Det betyr slankere lommebok og lettere å bruke rabattene dine.Se demovideo her:

https://www.facebook.com/JoinJoyn/videos/1541587112622842/- - -

03.01.2018: Markedsoppdatering januar 2018


Januarmorgen 2018
Kraftig snø!

FYLLINGSGRAD
Etter nok et månedsskifte med langt mer nedbør enn normalt, har vi nå godt over gjennomsnittlig med vann i magasinene, og også mer snø enn normalt. Det som kan gjøre situasjonen spennende til våren når all snøen er smeltet, er at vi nå har et overskudd på ca 12 TWh i sum snø og vann i fht normalen. Når snøsmeltingen er ferdig rundt første september, er det bare plass til 10 TWh mer vann enn normalt.
Dersom vnnmagasinene blir overfylt, renner vannet forbi turbinene og kraftprodusentene går glipp av inntekter. I forkant av en slik situasjon stiger nervøsiteten blant produsentene, konkurransen øker og prisene på kraft faller.
Men mye vann skal renne i havet før september. Ingen vet om været blir tørt eller vått, og vi kan i mellomtiden også eksportere mye kraft sydover til Europa. Det vil antakelig drøye enda noen måneder før eventuell nervøsitet melder seg for alvor.

TEMPERATUR
Desember slo til med 2 grader varmere enn normalt for Skandinavia, og ga episoder med unormalt mye tilsig når stormene slo til. Fremover ser det ut til at uke to blir kald, men at det deretter ser normalt ut. Imidlertid er ikke værmeldinger så mye å stole på utover én ukes sikt.
Det er likevel svært sannsynlig at vi har vinter og at det blir lite snøsmelting de neste to månedene. Strømforbruket øker temmelig proporsjonalt med kulda. I de kalde periodene må produsentene produsere av «reservene» sine, og da tar de seg ekstra betalt fordi det vannet som «må brukes opp før snøsmeltingen» ikke dekker kraftbehovet, og «lagervann» må tas i bruk.
Om vinteren, når det er høytrykk, står sola lavt og gir lite varme. Da blir det kaldt og lite vind. Motsatt vil ofte vindkraftproduksjonen øke når lavtrykkene gir mildt og nedbørrikt vær og Skandinavia får påfyll med kraft. Med mye vind vil den tyske vindkraftproduksjonen bli så dominerende i Nord-Tyskland at kraftoverføringen sydover i Tyskland blir fylt og Tyskland får behov for å eksportere kraft til Skandinavia. Værtypen får således dobbelt effekt på prisene.

KULL OG ATOMKRAFT
De siste par årene har vært preget av gode konjunkturer i industrien internasjonalt. Det har gitt økt kraftforbruk og stigende priser på kullkraft på verdensmarkedet. Tyskland har de siste ti årene satset hardt på utbygging av fornybar energi. Likevel har veksten i kraftbehovet vært så sterk at kullkraften har måttet øke sin andel av den totale kraftproduksjonen. Industrielt og konjunkturmessig er det ingen skyer i horisonten utover dem fra kraftverkene, og dette har gitt stadig økende kullpriser. Over tid vil dette føre til økte muligheter for eksport fra Skandinavia til priser som vil nærme seg hva det koster å produsere kullkraft.
Atomkraften er inne i sin hovedsesong, og bortsett fra enkelte kortsiktige stopp, skal de gå for fullt frem til våren. Neste år vil også det nye finske atomkraftverket komme i drift en gang på våren.

PRISFORVENTNINGER
Situasjonen i det skandinaviske markedet er preget av overskudd av kraft blant annet fordi Sverige ønsker å erstatte deler av atomkraftproduksjonen med fornybar kraft. Det har ført til noen år med overskudd av vann og priser som gjennomsnittlig ligger godt under de europeiske prisene.
Likevel vil vi i kalde perioder (med lite vind) kunne få høye spotpriser. Langvarig tørke vil gi samme effekt og over lengre tid.
Utfra dagens situasjon ligger det an til en utvikling med høyere priser i kortere perioder og de samme lave prisene som vi ser i dagens marked særlig i smelteperioden fra mai og utover. Det mest interessante spørsmålet til da er om vi har greid å redusere overskuddet av vann i kraftsystemet.


- - -

21.12.2017: Åpningstider i julen


Onsdag 27.12 -fredag 29.12
kl. 10:00 - 14:00
Ordinære åpningstider fra 2. januar.

God jul!
Hilsen alle oss i Hallingkraft- - -