Grønt Valg Bedrift


Grønt Valg består av følgende miljøelementer:

  • Opprinnelsesgarantert strøm
  • Bevaring av regnskog
  • Alle kunder får 1 time gratis Enøk-rådgivning hvert år (verdi kr. 1000,-)

Opprinnelsesgarantert strøm

Bedrifter som ønsker å ha en god miljøprofil bør velge Grønt Valg og dermed sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker blir produsent fra fornybare energikilder. Dersom dere ønsker, kan dere henvende dere til vårt kundesenter ffor å få et diplom som viser deres kunder at dere har tatt et Grønt Valg.
Eksempler på fornybare kilder er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.
I Norge har Norges vassdrags- og energidirektorat sammen med Statnett ansvaret for garantisystemet, og systemet er regulert av bestemmelser i Energiloven. Hensikten med garantiene er å gi forbrukere informasjon om produktet de kjøper, informasjon om hvor pengene som betales ender opp og å gi mulighet til å påvirke fremtidig kraftproduksjon.
Garantiene sier ikke at all strøm du får levert fra nettet til kontakten din kommer fra en bestemt kilde. Garantiene gir opplysning om hvordan, når og hvor en mengde lik den som blir levert fra nettet har blitt produsert og levert inn i nettet. En garanti om fornybar energi sikrer at dine penger går til den produksjonen du velger og bidrar til nye investeringer i denne type kraftproduksjon.


Bevaring av regnskog
Hallingkraft har inngått et samarbeid med Regnskogfondet, hvor vi årlig gir av vårt overskudd. Dette er at av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Størrelsen på donasjonen styres av forbruket og antall kunder som har Grønt Valg. For en gjennomsnittskunde vil dette utgjøre eb donasjon på kr. 150,- per år for Hallingkraft. Vårt mål er å bevare regnskogen og miljøet for fremtidige generasjoner.


Pris og betingelser
Grønt Valg kan knyttes til din strømavtale for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder.
Det er ingen bindingstid med Grønt Valg.