Spotpriser

Kartet viser gjeldene spotpriser fra Nordpool i Norges fem prisområder.
Prisen er uten mva og avgifter.

Kunder av Ål kraftverk tilhører prisområde Vest-Norge. Les mer om strømavtalen her Denne avtalen er forbeholdt strømabonnenter i Ål kommune, for bestilling Kontakt Hallingkraft.


Oppdatert: 12.12.2018
Nord-Norge 53,43 øre/kWh Midt-Norge 55,42 øre/kWh Vest-Norge 57,02 øre/kWh Sørøst-Norge 58,95 øre/kWh Sør-Norge 58,95 øre/kWh Strømpriser Norge