- Elsertifikat

   
Fra den 01.01.2012 har Stortinget vedtatt at Norge skal gå inn i en felles elsertifikatordning med Sverige for å bidra til økt produksjon av fornybar energi. Gjennom elsertifikatloven har staten lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater til strømkundene.

Kostnaden på elsertifikater vil inngå i den løpende prisen kundene betaler, noe som betyr at vi som strømleverandør fremover må øke prisen. For 2012 anslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at elsertifikatordningen vil øke kundenes strømutgifter med omtrent 0,75 øre per kWh i 2012. For en husholdning/bedrift med et årsforbruk på 20 000 kWh vil dette tilsvare ca kr 150,- ink. mva i året. Kostnadene for elsertifikat antar vi vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035.

 

Mer informasjon om elsertifikatene finner du på www.nve.no/elsertifikater

elsertifikater