BESTILLING

 • Har jeg angrerett?

  Har jeg angrerett?

  Ja, som privatkunde har du 14 dagers angrerett etter at du har mottatt skjema for angrerett. Angreskjema
  Angrerettskjema tilleggsprodukter

  Vær oppmerksom på at dersom Hallingkraft har meldt seg til det lokale nettselskapet som strømleverandør, vil du måtte være kunde i den tiden det tar å melde deg ut igjen.

 • Hvor lang tid tar det fra bestilling til leveringsstart?

  Hvor lang tid tar det fra bestilling til leveringsstart?

  Normalt tar det ca 2 uker fra bestilling er foretatt til leverandørbyttet skjer.

 • Hvordan bestiller jeg strømavtale?

  Hvordan bestiller jeg strømavtale?

  Du kan beststille strømavtale ved å benytte bestillingsskjema nederst på denne siden.
  Du kan også kontakte oss på telefon eller e-post og be om å få tilsendt kontrakt/bestillingsskjema, som fylles ut og returneres til Hallingkraft.

 • Hvordan foregår et leverandørbytte?

  Hvordan foregår et leverandørbytte?

  Dersom du ønsker å bytte til Hallingkraft som strømleverandør, starter dette ved at du sender inn en bestilling, skriftlig eller via Internett.
  Etter at Hallingkraft har mottatt din bestilling, melder vi oss til netteieren som kraftleverandør med leveringsstart ca 14 dager fram i tid.
  I mellomtiden må du foreta en avlesning av måleren og sende Hallingkraft da nettselskapet krever en avlesning 6-20 virkedager før leverandørbytte trer i kraft.

 • Jeg bor i Ål Kommune. Hvordan bestiller jeg Ål Kraftverks pris?

  Jeg bor i Ål Kommune. Hvordan bestiller jeg Ål Kraftverks pris?

  Ta kontakt med Hallingkraft på telefon 815 68 044, eller oss en epost. Du kan også kontakte servicetorget i Ål Kommune dersom du bor i eller flytter til Ål Kommune. Vi vil da sørge for å registrere kundeforholdet med Ål kraftverks pristariff.

  Det er viktig at du bestiller strømavtale hos Hallingkraft. Det er ikke nok å bare kontakte nettselskapet Hallingdal Kraftnett.

 • Jeg har overtatt en ny måler. Hva gjør jeg nå?

  Jeg har overtatt en ny måler. Hva gjør jeg nå?

  Bestill strømavtale og oppgi i merknadsfeltet at dette gjelder et nyinnflyttet anlegg. Oppgi samtidig
  dato og måleravlesning. Vi vil da ta kontakt med ditt lokale nettselskap for bestilling av nettleie for deg.

  Evt. kan du ta direkte kontakt med ditt lokale nettselskap for å få registrert dette, men husk også å bestille
  strømavtale.

 • Jeg skal flytte. Hva gjør jeg med strømavtalen?

  Jeg skal flytte. Hva gjør jeg med strømavtalen?

  Dersom du har avtale med Hallingkraft og skal flytte, kan du ta med eksisterende avtale til ny adresse på samme vilkår. Ring oss på 815 68 044 eller send oss en e-post så sørger vi for strømavtale på din nye adresse.

 • Kan jeg få fastprisavtale på elkjele?

  Kan jeg få fastprisavtale på elkjele?

  Det tilbys ikke fastprisavtaler på elkjeler.

 • Kan jeg få med flere anlegg på samme strømavtale?

  Kan jeg få med flere anlegg på samme strømavtale?

  Når du bestiller strømavtale, kan du i strømavtalen registrere så mange målere du vil.
  Dersom det ved et senere tidspunkt skulle komme til flere målere, må det lages egen prisavtale for disse målerne.

 • Når kan jeg bestille strømavtale?

  Når kan jeg bestille strømavtale?

  For å bestille strømavtale er det en fordel å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato (organisasjonsnummer dersom bestillingen gjelder en bedrift)
  • Telefonnummer
  • Anleggsadresse (adressen der måleren er plasssert. Kan være en annen enn regningsadresse.)
  • Målepunkt-ID eller målernr. (se tidligere faktura fra nettselskap). Dersom du ikke har tidligere faktura, blir målepunkt-ID oppgitt ved henvendelse til det lokale nettselskapet.
  • Hvilken strømavtale som ønskes
  • fra hvilken dato avtalen skal gjelde.
 • Når skal jeg sende inn måleravlesning og til hvem?

  Når skal jeg sende inn måleravlesning og til hvem?

  Alle avlesninger skal sendes til ditt lokale nettselskap. De sørger for å videresende avlesningene til Hallingkraft.
  Når det gjelder leverandørbytte skal avlesningen sendes Hallingkraft.