Faktura

 • Bank- og kontaktinformasjon

  Bank- og kontaktinformasjon

  Kundeservice-tlf.:
  Telefaks:
  E-post:

  Bankgironr.:
  Organisasjonsnr.:
  SWIFT:
  IBAN:
  815 68 044
  32 08 66 01
  hallingkraft@hallingkraft.no

  6468 05 22012
  NO 971 589 671 MVA
  NDEANOKK
  NO6064680522012
 • Fakturagebyr

  Fakturagebyr

  Hallingkraft tar p.t et fakturagebyr pålydende kr 69,- per papirfaktura.

  Fakturagebyr for bedrifter er p.t kr 79,20 per papirfaktura eks . mva 

  Unngå gebyret ved å opprette elektronisk faktura. Med elektronisk menes enten epost- eller efaktura.

 • Hva er uttredelsesgebyr?

  Hva er uttredelsesgebyr?

  Uttredelsesgebyr belastes dersom en fastprisavtale blir avbrutt før tiden. Gebyret blir regnet ut etter differansen mellom den avtalte fastprisen og den prisen Hallingkraft kan selge ubenyttet kraft ut igjen i markedet for.

  Gebyret skal dekke de omkostninger Hallingkraft påføres ved brudd på fastprisavtale. Se ellers våre avtalevilkår.

 • Hva skjer ved for sen betaling?

  Hva skjer ved for sen betaling?

  Ved for sen betaling blir det etter forfallsdato sendt ut et betalingsvarsel fra Solvencia. Der er det satt en ny forfallsfrist. Dersom beløpet blir betalt innen den nye fristen, er betalingen i orden. Men det vil påløpe et varselgebyr som blir lagt til neste faktura.

  Dersom varselet ikke blir betalt innen forfall, blir det sendt en ny påminnelse fra Solvencia. Et salær vil da påløpe. Størrelsen på salæret avhenger av utestående beløp.

 • Hvilke betalingsordninger tilbyr Hallingkraft?

  Hvilke betalingsordninger tilbyr Hallingkraft?

  Bankene tilbyr å betale Hallingkraft via avtalegiro og eFaktura.

  Avtalegiro:
  For å opprette avtalegiro, ta kontakt med din bank. Det betyr at fakturert beløp automatisk blir belastet din bankkonto.

  eFaktura:
  For eFaktura, klikk her for nærmere informasjon.

  E-postfaktura:
  Du får tilsendt faktura på pdf-format på oppgitt e-postadresse.   

  For kunder som ikke oppretter eFaktura eller e-postfaktura tilkommer et fakturagebyr (se fakturagebyr for pris på gebyret)

 • Hvorfor har jeg fått purregebyr og forsinkelsesrenter på fakturaen?

  Hvorfor har jeg fått purregebyr og forsinkelsesrenter på fakturaen?

  Dersom du har fått faktura med purregebyr og forsinkelsesrenter er det på grunn av at den forrige fakturaen ble innbetalt for sent.

 • Jeg har fått faktura, men skal si opp kundeforholdet. Hva gjør jeg?

  Jeg har fått faktura, men skal si opp kundeforholdet. Hva gjør jeg?

  Dersom du har fått faktura, skal denne betales ved forfall. Du vil senere motta en opphørsfaktura som tar hensyn til tidligere fakturerte beløp.
  Dersom du av ulike årsaker ønsker å avvente sluttavregning, må dette avtales med Hallingkraft i god tid før den opprinnelige fakturaen forfaller til betaling.

 • Jeg leier bort med strøm. Hva skal leietaker betale?

  Jeg leier bort med strøm. Hva skal leietaker betale?

  I tilfeller der leietaker skal betale noe av strømutgiftene, anbefaler vi at den fakturaansvarlige betaler fakturaen slik den er, selv om det er et a konto-beløp. Oppgjør mellom husvert og leietaker tas deretter internt etter avtale.

  Det er enkelt å regne ut hva leietaker skal betale dersom leietaker har egen privatmåler. Da leses måleren av etter avtale, og strømforbruket betales med jevne mellomrom til husvert ut fra den prisavtalen som foreligger.

 • Kan jeg betale strømregningene med eFaktura?

  Kan jeg betale strømregningene med eFaktura?

  Med eFaktura kan du nå ordne betalingene dine enda mer effektivt via nettbanken. Du bestiller eFaktura enkelt og greit i din nettbank. For å opprette eFaktura trenger du eFakturareferanse. Denne står på siste faktura fra Hallingkraft.
  eFaktura er en av de enkleste og mest effektive betalingsalternativene, og tjenesten koster deg ikke noe ekstra. Du får ferdig utfylte strømregninger rett i nettbanken, og du slipper selv å fylle ut informasjon når regningene skal betales. Selve betalingen ordnes med ett klikk.

  Du kan også bestille e-postvarsel om ny faktura slik at det blir enda enklere for deg å holde oversikt over når regningene skal betales.

 • Kan jeg få utsettelse eller dele opp fakturabeløpet?

  Kan jeg få utsettelse eller dele opp fakturabeløpet?

  Ja, det er mulig å utsette eller dele opp fakturabeløpet, forutsatt at dette avtales med Hallingkraft før forfallsdato.
  Ta kontakt med oss, så kan vi bli enige om en betalingsplan.

  Ved utsettelse eller deling av faktura påløper renter fra den opprinnelige forfallsdato.

 • Når fakturerer Hallingkraft?

  Når fakturerer Hallingkraft?

  Fra januar 2016 vil vi sende månedlig faktura etterskuddsvis basert på ditt reelle strømforbruk måneden før. I de tilfeller det ikke foreligger avlesning med månedens slutt, vil denne bli stipulert og justert når reell avlesning kommer inn.

   

 • Når får jeg avregning?

  Når får jeg avregning?

  Fra januar 2016 vil alle private strømkunder få månedlig avregning etterskuddsvis.