Ord og uttrykk

 • Hva er en anleggsadresse?

  Hva er en anleggsadresse?

  Anleggsadresse er det stedet strømleveransen skjer. Dersom du for eksempel har en hytte, vil anleggsadressen på hytta være forskjellig fra din regningsadresse.

 • Hva er en kraftleverandør?

  Hva er en kraftleverandør?

  Kraftleverandørene selger kun strøm og opptrer på samme måte som andre handelsselskap. Strøm er et konkurranseutsatt produkt som man kan kjøpe fra leverandører i hele landet.

 • Hva er et nettselskap?

  Hva er et nettselskap?

  Nettselskapet eier lednings-/kabelnettet og har ansvaret for oppbygging, drift og vedlikehold av dette. Netteier overfører (transporterer) kraften til alle forbrukere. Nettselskapet har enerett på transport av kraft innen sitt område.

 • Hva er målepunkt-ID, og hvor finner jeg det?

  Hva er målepunkt-ID, og hvor finner jeg det?

  Målepunkt-ID er et unikt nummer for din måler. Det består av et nummer på 18 siffer (men det er de 8 siste sifferne som er interessante). Målepunkt-ID finner du vanligvis på faktura fra det lokale nettselskapet. Dersom du ikke har fått noen faktura ennå, må du kontakte nettselskapet for å få det oppgitt.

 • Kraftmarkedet

  Kraftmarkedet

  Kraftmarkedet reguleres av energiloven.
  Energiloven som trådte i kraft i 1991, har som formål at produksjon, overføring og omsetning av kraft skal foregå på en mer samfunnsmessig rasjonell måte enn tidligere.