Faktura og betaling

Fakturering

Fakturering skjer månedlig etterskuddsvis basert på forbruk innhentet fra ditt lokale nettselskap

Når avtale om gjennomfakturering foreligger med ditt lokale nettselskap, vil faktura for nettleie og kraft komme på èn faktura fra Hallingkraft.

Mindre prisendringer blir forhåndsvarslet på faktura

Fakturautsendelse skjer elektronisk på e-post eller e-faktura. Ønsker du epost-faktura, kontakter du Hallingkraft og ber om dette.

E-faktura kan du gjerne kombinere med avtalegiro. Begge deler kan du opprette fra din nettbank. Bruk e-fakturareferansen på din siste faktura når du skal opprette e-faktura. Ved opprettelse av avtalegiro benytter du kid-nummeret og vårt bankkontonummer som står på fakturaen.

For postutsendelse belastes fakturagebyr etter gjeldende satser.

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse kan gis så lenge du kontakter oss før forfallsdato og ikke har andre forfalte fakturaer hos oss. Utsettelse gis normalt opptil en måned etter forfallsdato. Det beregnes forsinkelsesrenter fra forfallsdato.

Faste prissatser

Fra 01.01.2017 gjelder disse prisene:

Fakturagebyr kr 59,-

Forsinkelsesrenter

Løpende rabatterte avtaler som brytes i bindingstiden belastes med et administrasjonsgebyr på kr 500,- i tillegg til at rabatten faller bort.

Brudd på fastprisavtaler belastes med et gebyr på minimum kr 1000,- i tillegg til differansen mellom avtalt fastpris og terminprisen for gjenstående periode på elbørsen.