Grønt ValgOpptatt av miljøet ?

For kun kr 2,00 pr dag kan du gjøre en stor forskjell for miljøet.


 • Grønt Valg legges til eksisterende eller ny strømavtale.
 • Du får alt samlet på en faktura.
 • Ingen bindingstid.
bestill

 

Grønt Valg:
 ikon 100 % fornybar strøm
Sikrer at tilsvarende mengde strøm som du forbruker er produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi.
   
ikon Bevaring av regnskog
Inkluderer kr 100,- i årlig donasjon til Regnskogfondet. Dette er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Det første året dobler vi din donasjon.
Mer om Regnskogfondet
   
ikon Energirådgivning
Profesjonell energirådgivning tilpasset ditt forbruk og livssituasjon, slik sparer du både penger og miljøet.

 

 • Hva er fornybar energi?

  Hva er fornybar energi?

  Grønt Valg-kunder får strøm med opprinnelsesgaranti 
   

  Opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som det du forbruker. På den måten tar du et aktivt valg i kampen for et bedre miljø. Opprinnelsesgarantier bidrar til å øke etterspørselen etter fornybar energi og gjør det mer lønnsomt å satse på fornybar energiproduksjon.

  Opprinnelsesdeklarasjon for Hallingkraft AS 
  Energikilder Strøm med
  opprinnelsesgaranti
  Strøm uten
  opprinnelsesgaranti
  NVE varedeklarasjon 2015

  Fornybar energi

  100 %

  13 %

  Fossil kraft 0 % 54 %
  Kjernekraft 0 % 33 %
  Utslipp av klimagasser 2,1 g/kWh 500 g/kWh
  Radioaktivt avfall 0 mg RW/kWh 1 mg RW/kWh


  Fornybar energi 


  Fossil kraft
   

  Kjernekraft • Hva er opprinnelsesgaranti?

  Hva er opprinnelsesgaranti?

  En opprinnelsesgaranti er et bevis for at det produseres en viss mengde fornybar strøm ved et bestemt kraftverk. Garantien er unik og kan bare utstedes én gang for den angitte produksjonsmengden.

  Poenget er å dokumentere de fornybare egenskapene ved kraftproduksjonen. Ordningen gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar energi og vil dermed gjøre det mer attraktivt å bygge ut slik produksjon.

  Det er valgfritt for kundene å kjøpe opprinnelsesgaranterte strømavtaler. Ordningen er hjemlet i EU-direktiv og den norske energiloven.

 • Hva er forskjellen på opprinnelsesgaranti og elsertifikater?

  Hva er forskjellen på opprinnelsesgaranti og elsertifikater?

  Elsertifikater er en lovpålagt norsk-svensk ordning som støtter ny utbygging av fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Opprinnelsesgarantier er en europeisk ordning som gir forbrukeren mulighet til frivillig å støtte fornybar produksjon over hele Europa. Det er to ulike virkemidler for det samme målet, nemlig å bidra til mer klimavennlig kraftproduksjon.

 • Hvem utsteder opprinnelsesgarantiene?

  Hvem utsteder opprinnelsesgarantiene?

  Garantiene utstedes av myndighetene via Statnett. En kraftprodusent får utstedt garantier tilsvarende produksjonsmengden. Produsenten kan selge garantiene til strømleverandører som igjen tilbyr opprinnelsesgaranterte strømavtaler til kundene sine. Grønt Valg er en slik avtale.

 • Innebærer opprinnelsesgarantier en endring av den fysiske strømmen i stikkontakten?

  Innebærer opprinnelsesgarantier en endring av den fysiske strømmen i stikkontakten?

  Nei, den fysiske strømmen i stikkontakten er den samme for alle strømkunder, selv om du har opprinnelsesgaranti.

  Når kraftprodusenter først har matet strømmen inn i strømnettet er det umulig å spore opprinnelsen til strømmen og alle får den samme «strøm-mixen» fra de ulike kraftprodusentene. Det kan sammenlignes med å ta ut penger i en minibank: Hvis du har flere inntektskilder så er det umulig å si hvor den fysiske hundrelappen kommer fra. Opprinnelsesgarantien gir deg likevel en garanti på at strøm tilsvarende ditt forbruk er produsert fra en fornybar kraftprodusent og bidrar til at det blir mer lønnsomt å produsere fornybar energi.

 • Mer om opprinnelsesgaranti og varedeklarasjon.
 • Hva er effekten av å donere kr 100,- per år til Regnskogfondet?

  Hva er effekten av å donere kr 100,- per år til Regnskogfondet?

  Hundre kroner i året tilsvarer bevaring av tre fotballbaner med regnskog. De første 12 månedene dobler Hallingkraft donasjonen til Regnskogfondet slik at effekten i realiteten blir bevaring seks fotballbaner regnskog det første året.

 • Kommer donasjonen til Regnskogfondet (kr 100,- i året) i tillegg til prisen på Grønt Valg (kr 2,00 per dag)?

  Kommer donasjonen til Regnskogfondet (kr 100,- i året) i tillegg til prisen på Grønt Valg (kr 2,00 per dag)?

  Nei, donasjonen til Regnskogfondet er inkludert i prisen på kr 2,00  per dag. Kr 2,00 per dag er altså alt du betaler for både opprinnelsesgaranti på strømmen, donasjon til Regnskogfondet og profesjonell energirådgivning.

 • Hva vil det si at Hallingkraft dobler støtten de første 12 månedene?

  Hva vil det si at Hallingkraft dobler støtten de første 12 månedene?

  Grønt Valg inkluderer 100 kr i årlig donasjon til Regnskogfondet. Dette er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Det første året dobler vi din donasjon.
  Det innebærer at Hallingkraft også gir en donasjon til Regnskogfondet tilsvarende kundens donasjon det første året. Den samlede donasjonen første året ved å inngå Grønt Valg blir kr 200. Det er det vi kaller et smart klimatiltak! Sammen bistår vi Regnskogfondet i deres viktige arbeid med å bevare jordens regnskog og artsmangfold. Ditt bidrag er med på å bevare regnskog tilsvarende 3 fotballbaner hvert år du har Grønt Valg. Sammen med Hallingkraft bidrar du til å redde hele 6 fotballbaner med regnskog det første året.

 • Hvordan fungerer energirådgivningstjenesten?

  Hvordan fungerer energirådgivningstjenesten?

  Rådgivningen gis over telefon eller per e-post og oppad begrenset til en time rådgivning per år. Du har likevel mulighet til å ringe flere ganger innenfor dette tidsrommet

 • Hvor finner jeg telefonnummeret til Energirådgivningstjenesten?

  Hvor finner jeg telefonnummeret til Energirådgivningstjenesten?

  For å kontakte Energirådgiviningstjenesten nå du sende en e-post til Hallingkraft, eventurelt ringe oss på 815 69 044.
  Vi vil formidle henvendelsen til Termoenergi som vil kontakte deg.

 • Hvordan bistår energirådgiverne meg med å redusere strømforbruket?

  Hvordan bistår energirådgiverne meg med å redusere strømforbruket?

  Energirådgivere hjelper deg med å identifisere og gjennomføre de mest effektive strømbesparende tiltakene basert på ditt strømforbruk, budsjett, boforhold og preferanser. Gjennom ditt kundeforhold besitter vi informasjon som kan aktivt brukes av energirådgiverne for å gi en bedre og mer personlig tilpasset rådgivning.

  Her er noen eksempler på hva vi kan hjelpe deg med:

  - Veiledning basert på ditt faktiske forbruksmønster/behov.
  - Forslag til enkle energisparende tiltak.
  - Budsjettpris for foreslåtte tiltak.
  - Henvise til aktuelle støtteprogram for energibesparende tiltak.
  - Sette kunde i kontakt med tredjepart for gjennomføring av tiltak.

 • Vilkår

  Vilkår

  Grønt Valg er et fordelsprodukt kunden kan bestille i tillegg til sin strømavtale.
  Med Grønt Valg får kunden opprinnelsesgaranti på strømmen og 1 times energirådgivning per år. Inkludert i prisen er også en donasjon til Regnskogfondet på 100 kr per år. De første 12 månedene dobler Hallingkraft kundens donasjon. Dersom avtalen mellom Hallingkraft og Regnskogfondet opphører, kan Hallingkraft erstatte kundens opprinnelige tiltak med et nytt miljøtiltak. Eventuelle prisjusteringer av produktet Grønt Valg vil bli kunngjort på våre nettsider. Endringen kan tre i kraft 14 dager etter at den er kunngjort. Produktet har ingen bindingstid.

Ja, jeg vil støtte miljøet.