Hallingkraft INNKJØP

Bestiller du dette produktet betaler du det samme som oss per kWh.
Du vil med en slik avtale få øyeblikkelig effekt av prisendringer og slipper å vente på at kraftleverandøren skal sette ned prisen. Når prisene faller raskt, kommer det deg altså umiddelbart til gode, med tilsvarende risiko når de stiger raskt. I tillegg kommer mva og et påslag for elsertifikater.

Fastledd kr 49,- pr mnd
       
       
Produkt Pris  Periode
Hallingkraft Innkjøp Veid gj.snitt månedspris + statlige avgifter  Løpende
       
Bestill strømavtalen i skjemaet nederst på siden.
       
     
 • Informasjon om Hallingkraft Innkjøp

  Informasjon om Hallingkraft Innkjøp

  Månedsprisen er et veid gjennomsnitt av spotprisene time for time referert til områdeprisen fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Dette betyr at vi tar hensyn til at strømforbruket varierer gjennom døgnet og året.
  Hallingkraft INNKJØP har 3 mnd bindingstid.

  Det tilkommer mva og et påslag på 4,75 øre/kWh som inkluderer lovpålagt el-sertifikatomkostninger.
  Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.